Menu Close

Política de Privacitat

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en els fitxers responsabilitat de Jordi Flotats Hernàndez  amb seu social al Carrer Sallent, 97-103, nau 26-29, 08243 Manresa (BARCELONA).

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de :

Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder atendre la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci per escrit a  C/ Sallent, 97-103, nau 26-29, 08243 Manresa (BARCELONA) o per correu electrònic a la bústia frensmanresa@frensmanresa.com

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.