Menu Close

INDÚSTRIA

FABRICACIÓ DE FRENS I EMBRAGATGES

Fabriquem i subministrem tot tipus de peces de fricció per a fre i embragatge segons plànol o mostra. Tenim en compte la seva aplicació concreta a l’hora de triar el material per aconseguir un òptim rendiment. Poden ser peces amb base metàl·lica, dentats, tacs....